BIOPLAnet

Individualni sastanak sa udrugom CarpeDiem
Individualni sastanak sa udrugom CarpeDiem

4. svibnja 2022. godine s početkom u 12:00h održan je u Karlovcu, Grabriku,  individualni sastanak prijavitelja, Instituta POI i partnera, udruge Carpe Diem i udruge FabLab. Ispred Instituta POI prisustvovala je Zrinka valetić dok su ispred udruga Carpe Diem prisustvovali Aleksandra Podrebarac i Marko Petančić te FabLab-a Zagreb, Roberto Vdović.

Nakon kratke prezentacije dosadašnjih aktivnosti s obzirom da predstavnici udruge Carpe Diem nisu bili u mogućnosti prisustvovati prvom studijskom putovanju u Klagenfurt s ostalim partnerima, nazočni su upoznati s planiranim projektnim aktivnostima, prvenstveno jednodnevnim događanjima i višednevnim radionicama, a za što će se pribaviti kontakti na i u blizini lokacije partnera kako bi se krenulo u skoru provedbu.

Scroll to Top