BIOPLAnet

ožujak 2023.
I. Gimnazija Osijek, Dan škole
Na Danu škole koji je održan 23.03.2023. prisustvovao je izuzetno
Osnovna škola Petra Preradovića, Zadar
Nastavljamo predstavljanje projekta nakon Privlake nedaleko, u Zadru, u Osnovnoj
Osnovna škola Privlaka
Institut POI dogovorio je prezentiranje projekta BIOPLAnet 08. ožujka 2023.
Scroll to Top