BIOPLAnet

Osnovna škola Petra Preradovića, Zadar
Osnovna škola Petra Preradovića, Zadar

Nastavljamo predstavljanje projekta nakon Privlake nedaleko, u Zadru, u Osnovnoj školi Petra Preradovića.

Iznenađenje obilaska velikog broja djece od 1. do 4. razreda koja su pokazala izuzetan interes u pripremi bioplastike dok je pažnja učenika viših razreda bila usmjerena na uređaje za usitnjavanje plastike te njihovo istiskivanje u kalupe. Postavljen planetarij od strane partnerske udruge FabLab u dvorani škole bila je nova veoma zanimljiva atrakcija za ovakva događanja.

Scroll to Top