BIOPLAnet

Maker Faire Vienna
Maker Faire Vienna

Timski rad kolega iz Udruge za Kreativni Socijalni Rad, FabLab te članova Instituta POI doprinjeo je uspješnoj prezentaciji projekta BIOPLAnet na veoma posjećenom sajmu u Beču 03. i 04.06.2023. godine

Izuzetan izbor mnoštva kreativnih, zanimljivih i primjenjivih uradaka udruga, tvrtki, institucija iz čitavoga svijeta.

Scroll to Top