BIOPLAnet

Aktivnosti
elementi projekta

PROJEKTNE AKTIVNOSTI KROZ ELEMENTE PROJEKTA

Training-Capacity-Building-Overview-Solutions-FoE-Slider-475x330px-4
Element 1
JAČANJE KAPACITETA

Organizacija i provedba aktivnosti

jačanja kapaciteta organizacija

civilnoga društva za provedbu

programa popularizacije STEM-a.

117224737_2699265366988494_3680669486677904490_n
Element 2
TRAJNI POSTAVI

Aktivnosti organizacije trajnih

postava inovativnih, interaktivnih

sadržaja sa svrhom popularizacije

STEM-a i provedbe pilot grupa za

krajnje korisnike: djecu i mlade te

opću populaciju.

50330415797_33dee3a47c_o2
Element 3
VIŠEDNEVNE RADIONICE

Razvoj i provedba (višednevnih)

lokalnih radionica sa svrhom

popularizacije STEM-a

image-3
Element 4
JEDNODNEVNA DOGAĐANJA

Razvoj i provedba jednodnevnih

događanja na lokalnoj razini sa svrhom podizanja svijesti o važnosti STEM-a i znanstvenim postignućima iz STEM područja

bioplanet_color
Element V
PROMIDŽBA I VIDLJIVOST
Project-management
Element PM
UPRAVLJENJE PROJEKTOM

Upravljanje projektom i administracija

ELEMENT 1

Jačanje kapaciteta

Organizacija i provedba aktivnosti jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa popularizacije STEM-a.

Kapaciteti organizacija civilnog društva unaprijedit će se provedbom edukacija, studijskih posjeta te sudjelovanja na sajmovima tijekom kojih će članovi i zaposlenici OCD-a stjecati znanja i vještine o provedbi programa i podučavanju u području popularizacije STEM-a.

 • Provedeno 20 seminara i/ili edukacija u području popularizacije STEM-a. 
 • Provedena 4 studijska posjeta (3 inozemna i 1 tuzemni) s ciljem upoznavanja sa STEM područjem, zaštitom okoliša i održivim razvojem. 
 • Zaposlenici, članovi i volonteri OCD-a sudjelovali na 22 sajma/konferencije (10 inozemnih, 12 nacionalnih) koji se odnose na STEM područje i približavanje istog djeci i mladima. 
 • U provedbi aktivnosti ovog elementa sudjelovalo je min. 18 zaposlenika/članova/volontera OCD-a.
POSTANI VOLONTER
 • Održano 5 sastanaka u svrhu mentorstva Arhitektonskog fakulteta i Tehničkog muzeja o provedbi prezentacija postava.
 • Postavljeno 6 setova interaktivnih stalnih postava sa svrhom popularizacije STEM-a na 6 različitih lokacija, u više gradova (Prvić, Karlovac, Zagreb).
 • Provedeno 6 prezentacija interaktivnih stalnih postava tijekom 12 mjeseci provedbe projekta.
 • Prezentacije su popraćene objavama na web stranicama i društvenim mrežama (12 objava) te medijski popraćene (min. 6 objava na portalima, novinama i sl.). 
ELEMENT 2

TRAJNI POSTAVI

Aktivnosti organizacije trajnih postava inovativnih, interaktivnih sadržaja sa svrhom popularizacije STEM-a i provedbe pilot grupa za krajnje korisnike: djecu i mlade te opću populaciju.

Osmišljeni i postavljeni interaktivni stalni postavi služit će kao oprema za provedbu aktivnosti popularizacije STEM-a od strane OCD-a te na taj način unaprijediti njihove kapacitete, ali i omogućiti korištenje postava od strane krajnjih korisnika i upoznavanje sa STEM područjem.

ELEMENT 3

VIŠEDNEVNE RADIONICE

Razvoj i provedba (višednevnih) lokalnih radionica sa svrhom popularizacije STEM-a.

Kreiranjem, provedbom višednevnih radionica, ali i njihovom evaluacijom i unapređenjem OCD-i će kontinuirano jačati svoje kapacitete za provedbu daljnjih aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a.

 • Provedeno ukupno 5 višednevnih radionica (u 3 razine, a svaka razina je usmjerena na određena područja STEM-a i različite skupine sudionika), u mjestima OCD-a prijavitelja i partnera.
 • Provedena višednevna radionica u formi kampa, u trajanju od 7 dana na otoku Prviću.
 • U aktivnostima ovog elementa sudjelovalo je min. 60 djece i mladih, 10 izvoditelja i 10 volontera.
 • Snimljen video uradak o kampu.
POSTANI VOLONTER
 • Provedeno 50 jednodnevnih događanja.
 • Provedeno završno događanje BIOPLAnet FEST.
 • U pripremi i provedbi događanja sudjelovalo je min. 8 zaposlenika/članova OCD-a te 10 volontera.
 • Na događanjima je sudjelovalo min. 7.000 sudionika.
 • O događanjima je obavljeno min. 50 objava na web stranicama i društvenim mrežama.
 • U medijima je o događanjima objavljeno min. 30 objava (web portali, novine i sl.).
PRIJAVI ZAJEDNICU / ŠKOLU
ELEMENT 4

JEDNODNEVNA DOGAĐANJA

Razvoj i provedba jednodnevnih događanja na lokalnoj razini sa svrhom podizanja svijesti o važnosti STEM-a i znanstvenim postignućima iz STEM područja

Provedbom jednodnevnih događanja OCD-i će tijekom 12 mjeseci unaprjeđivati svoje kapacitete u području popularizacije STEM područja prezentiranjem općoj populaciji, ali i stjecanjem novih iskustava i znanja od OCD-a koje sudjeluju u projektu te umrežavanjem s lokalnim OCD-ima i drugim organizacijama.

ELEMENT V | vidljivost
 • Izrađen vizualni identitet projekta
 • Izrađena mrežna stranica projekta
 • Izrađeni promotivni materijali projekta (roll up banner, 500 majica, platnene vrećice, USB-i, privjesci).
 • Projekt promoviran na web stranicama i društvenim mrežama prijavitelja i partnera (40 objava).
 • Projekt promoviran u medijima: web portali, novine, radio postaje (min. 20 objava).
 • Izrađena publikacija projekta.
ELEMENT pm | upravljenje projektom
 • Provedena 4 koordinacijska sastanka svih partnera.
 • Provedeno 10 individualnih sastanaka prijavitelja i partnera.
 • U pripremi i provedbi događanja sudjelovalo je min. 8 zaposlenika/članova OCD-a te 10 volontera.
 • Kreirano 8 zahtjeva za nadoknadom sredstava.

Aktivnosti BIOPLAnet projekta

1
edukacija
1
studijska putovanja
1
sajma i konferencija
1
BIOPLAnet Fest
1
interaktivne instalacije
1
mobilni centar
1
jednodnevne radionice
1
višednevnih radionica
Scroll to Top